نگارش ۱۱٫۶ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) 991127

نگارش ۱۱٫۶ برنامه راهنمایی(دوره اول متوسطه) ۹۹۱۱۲۹ با تغییرات زیر  آماده دریافت می باشد.

  • دریافت کارنامه سالیانه و دفتر امتحانات به منوی مدارک تحصیلی اضافه شد.

نکته : بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیرید.