شرایط قبولی در دوره متوسطه اول

  • معدل کل دانش آموز حداقل 10 باشد.
  • نمره امتحانی خرداد ماه دانش آموز در دروس بدون ضریب کمتر از 10 نباشد.
  • نمره سالانه دانش آموز در هیچ یک از دروس امتحانی کمتر از 30 نباشد.
  • چنانچه معدل کل دانش آموز در امتحانات خرداد کمتر از 7 باشد مردود محسوب خواهد شد.
  • چنانچه دانش آموزی در امتحانات نوبت دوم معدل بالای 7 را کسب نموده باشد اما در یک یا چند درس نمره قبولی را دریافت نکرده باشد، تجدید محسوب می شود و باید در امتحانات شهریور ماه دروس مربوطه شرکت نماید.
  • چنانچه نمره سالانه دانش آموز کمتر از 30 و معدل او کمتر از 12 نباشد می تواند در 2 درسی که نمره  قبولی ندارد، از تک ماده برای قبولی استفاده نماید.
  • دانش آموز می تواند در یک دوره تحصیلی در هر درس دو بار از مفاد این ماده استفاده نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *