لیست امتیاز دبیران متوسطه دوم سال تحصیلی 1402-1401

                                             

فیزیک خانم                                                                            فیزیک آقا

فلسفه و منطق خانم                                                                فلسفه ومنطق آقا

عربی خانم                                                                              عربی آقا

شیمی خانم                                                                            شیمی آقا

زیست خانم                                                                             زیست شناسی آقا

زمین خانم

ریاضی خانم                                                                              ریاضی آقا

دینی خانم                                                                                دینی و قرآن آقا

جغرافی خانم                                                                             جغرافیا آقا

تاریخ خانم                                                                                 تاریخ آقا

آمادگی دفاعی-خانم                                                                   آمادگی دفاعی آقا

انگلیسی-خانم                                                                        زبان انگلیسی آقا

انسان محیط-خانم                                                                      انسان و محیط آقایان

ادبیات خانم                                                                              زبان و ادبیات فارسی آقا

اجتماعی خانم                                                                          علوم اجتماعی آقا

روانشناسی آقا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *