لیست امتیاز دبیران متوسطه دوم سال تحصیلی 1402-1401

                                             

فیزیک خانم                                                                            فیزیک آقا

فلسفه و منطق خانم                                                                فلسفه ومنطق آقا

عربی خانم                                                                              عربی آقا

شیمی خانم                                                                            شیمی آقا

زیست خانم                                                                             زیست شناسی آقا

زمین خانم

ریاضی خانم                                                                              ریاضی آقا

دینی خانم                                                                                دینی و قرآن آقا

جغرافی خانم                                                                             جغرافیا

لیست امتیاز دبیران متوسطه دوره اول 1402-1401

مطالعات اجتماعی آقا                  مطالعات اجتماعی خانم

کاروفناوری آقا                            کاروفناوری خانم

قرآن و معارف آقا                         قرآن و معارف خانم

فرهنگ وهنر آقا                          فرهنگ وهنرخانم

علوم تجربی آقا                          علوم تجربی خانم

زبان انگلیسی آقا                       زبان انگلیسی خانم

ریاضیات آقا                              ریاضیات خانم

ادبیات

مطالعات اجتماعی آقا

لیست امتیاز دبیران متوسطه دوره اول

امتیاز دبیران خانم

امتیاز دبیران آقا

 ادبیات فارسی

 ادبیات فارسی

 ریاضیات

 ریاضیات

 مطالعات اجتماعی

 مطالعات اجتماعی

 علوم تجربی

 علوم تجربی

 زبان خارجه

 زبان خارجه

 کاروفناوری

 کاروفناوری

 فرهنگ وهنر

 فرهنگ وهنر

 قرآن و معارف

 قرآن و معارف

 آمادگی دفاعی

امتیازات سازماندهی 1401-1400 متوسطه دوم – همکاران آقا

با سلام و احترام امتیازات سازماندهی 1401-1400 همکاران آقا متوسطه دوم به شرح ذیل می باشد.

الهیات

ادبیات عرب

ادبیات فارسی

تاریخ

جغرافی

ریاضی

زبان انگلیسی

زیست شناسی

شیمی

علوم اجتماعی

فیزیک

امتیازات سازماندهی 1401-1400 متوسطه دوم – همکاران خانم

با سلام و احترام امتیازات سازماندهی 1401-1400 همکاران خانم متوسطه دوم به شرح ذیل می باشد.

الهیات

ادبیات عرب

ادبیات فارسی

آمادگی دفاعی

تاریخ

جغرافی

ریاضی

زبان انگلیسی

زمین شناسی

زیست شناسی

شیمی

علوم اجتماعی

فیزیک

لیست مدارس متوسطه دوم 98-97

مدارس پسرانه

مدارس دخترانه

لیست مدارس پسرانه متوسطه دوره اول

لیست مدارس پسرانه متوسطه دوره اول جدید 98-97

لیست مدارس دخترانه متوسطه دوره اول

لیست مدارس دخترانه متوسطه دوره اول جدید 98-97

راه های ارتباط با آموزش متوسطه

سلام علیکم

باتشکر از همکاران گرامی

جهت ارتباط غیرحضوری و تماس با آموزش متوسطه دوره اول و دوم راه های زیر امکان پذیر است:

1- تلفن مستقیم: 55449815 (031) دوره اول – 55447522 (031) دوره دوم

2- تلفن اداره:  55448312 …